Огласна табла Основног суда у Шиду је издељена по тематским целинама које се налазе у десном делу.