1.  

     

У склопу  унификације судских портала , заједничким деловањем Министарства правде и локалне ИКТ службе, израђен је нови сајт Основног суда у Шиду.
Нови сајт суда задоваљава  ( пре свега у изгледу а и садржају ) стандарде  централизованог  решења за све судске портале, са циљем да приближи  суд грађанима.

Сајт олакшава комуникацију странака са Судском управом, јер омогућава скидање докумената по које нјије потребно физички долазити.