Овлашћено лице за поступање по информацијама од јавног значаја је председник Основног суда у Шиду Љубица Петрић.

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја које се односе на информације које су настале у раду или у вези са радом Основног суда у Шиду, подноси се

1.      у писаној форми-слањем путем поште на адресу Седишта Основног суда у Шиду Цара Душана број 4, Шид или лично, предајом у пријемну канцеларију суда у приземљу;

2.      електронском поштом, слањем на е-мејл адресу: uprava@si.os.sud.rs