Обавештење о могућности посредовања (медијације) ради мирног решавања спорова

Инфо пулт за медијацију у згради Основног суда у Шиду

  Обавештавају се странке и грађани општине Шид да у згради Основог суда у Шиду, улица Цара Душана број 4, у канцеларији број 11, на првом спрату , ради инфо-пулт на коме грађани и странке у судским поступцима могу добити  потребне информације о могућности посредовања ( медијације) ради мирног решавања спорова.