Контакт подаци

Контакт

 

ОСНОВНИ СУД У  ШИДУ

           

                   Седиште Основног суда у  Шиду налази се у згради суда у

Шиду, улица Цара Душана број 4.

 

                Контакт телефони: 022/712-126 Факс: 022/710-588

 

е-mаil: uprava@si.os.sud.rs

интернет адреса:  www.si.os.sud.rs

 

Радно време Основног суда у  Шиду је од: 7:30-15:30 часова

Радно време суда предвиђено за рад са странкама: од 8:00-14:00