Непокретности - ДРУГА ПРОДАЈА

Објава огласа о ДРУГОЈ продаји НЕПОКРЕТНОСТИ

И ИВ А152 2016 Закључак о додели права својине од дана 26 06 2020 Величина: 0.04 MB
И ИВ А152 2016 Непокретност друга продаја ДАНА 26.06.2020 Величина: 0.06 MB
20.11.2019. Ив 14738/2010 Величина: 0.07 MB
6.11.2019. И 186/2015 Величина: 0.11 MB
27.09.2019. И.И 172/2018 Величина: 0.11 MB
25.09.2019. И 114/2019 Величина: 0.04 MB
04.09.2019. И 176/2015 Величина: 0.07 MB
17.07.2019. И-150/2016 Величина: 0.1 MB