Објаве ЈАВНИХ НАБАВКИ

Одлука о додели уговора јавне набавке за лож уље 2020 Величина: 0.08 MB
Конкурсна документација за ЈН - НАБАВКА ГАСНОГ УЉА 2020 Величина: 0.3 MB
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности-Набавка добара Гасно уље за грејање Величина: 0.79 MB