Издавање уверења Уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА Величина: 0.01 MB

Уверења

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

         Основни суд у  Шиду издаје уверење да се против одређеног лица не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које се гоњење преузима по службеној дужности. Ова уверења се издају за територију из надлежности Основног суда у  Шиду и Вишег суда у Сремској Митровици, на лични захтев странке уз важећу личну карту или пасош лица коме се издаје  уверење.

 

          Ова уверења се издају сваки дан у периоду од 8:00-14:00 часова у Основном суду у Шиду, у писарници на адреси Цара Душана број 4, Шид , канцеларија бр 6.

 

Такса износи 190,00 динара.

 

Таксу за издавање уверења не плаћају:

 

- Лица која се воде као незапослена у евиденцији код Националне службе за

запошљавање.

-за учешће на конкурсу,

-у поступку усвојења

 

        Ради добијања ове врсте уверења потребно је да читко попуните захтев који можете преузети у приземљу зграде суда у, писарници, соба број 6. Уверења се издају у року од 3  дана након спроведених провера у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици-одељење у Шиду, Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици и Вишем суду у Сремској Митровици.